Minimizează cantitatea de deşeuri generată. Refoloseşte produsele de câte ori este posibil


Reutilizarea produselor, repararea, vinderea sau donarea celor ce mai pot fi utilizate in continuare, reduce cantitatea de deşeuri generată având ca efect reducerea costurilor de reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor.