Prevenirea constă în evitarea producerii deşeurilor


Prin proiect se promovează compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile, contribuind astfel la reducerea cantităţii de deşeuri generate în judeţul Bacău! (informaţii detaliate despre această acţiune găsiţi în meniul Componente - componenta 1d)