Descriere generala proiect
 • Denumire proiect: Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Bacău
 • Valoare totală proiect inlcusiv cheltuieli neeligibile şi TVA este de 183.692.760 lei din care:
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR şi Bugetul de stat: 134.234.156 lei
  • Contribuţia Judeţului Bacău la finanţarea costurilor eligibile şi neeligibile: 14.274.177 lei
  • TVA: 35.184.427 lei
 • Sursa finanţare proiect: POS Mediu
 • Aria deservita de proiect: Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Bacău” urmează să fie implementat la nivelul tuturor localităţilor
 • Beneficiari proiect:
  • Consiliul Judeţean Bacău este Autoritate Contractantă şi în acelaşi timp Beneficiarul Final al proiectului urmând a răspunde de implementare prin gestiunea financiară şi administrativă generală, licitare, contractare şi plăţi pe contracte de servicii şi de lucrări, monitorizare şi raportare.
  • Alţi beneficiari finali ai Proiectului sunt: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, autorităţile locale şi populaţia judeţului Bacău.

Noutati

 • 1
 • 2
Lansarea licitaţiei de proiecte conform Legii 350 din 2005 pentru anul 2011 S-a deschis licitaţia de proiecte sociale, culturale şi sportive în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Con... Read more
Toamna Bacoviană - 130 - George Bacovia Consiliul Judeţean Bacău, Primăria municipiului Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău organizează în perioada 16-17 septe... Read more
9 Mai, dublă semnificaţie la români "Independenţa de stat a României din 9 mai 1877 a reprezentat un tribut de jertfă şi sânge, care a constituit fundamentul dezvoltării Rom... Read more

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright 2011 Consiliul Judeţean Bacău