Obiective
 • Îmbunătăţirea şi extinderea colectării şi transportului deşeurilor municipale reziduale la nivelul întegului judeţ;
 • Optimizarea transportului deşeurilor reziduale;
 • Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor reciclabile, astfel încât ţintele privind deşeurile de ambalaje să fie îndeplinite;
 • Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor biodegradabile;
 • Implementarea compostării individuale a deşeurilor biodegradabile în zonele rurale;
 • Promovarea valorificării energetice şi materiale a deşeurilor municipale;
 • Reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile depozitate;
 • Eliminarea deşeurilor, în conformitate cu cerinţele legale din domeniul gestionării deşeurilor, în scopul de a proteja sănătatea populaţiei şi a mediului

De asemenea, proiectul va:

 • Întări capacitatea tehnică şi managerială în Judeţul Bacău prin implementarea şi operarea sistemului de gestionare a deşeurilor municipale
 • Pregăti şi realiza o strategie eficientă cu privire la tarife, facturare şi colectare a plăţilor
 • Informa publicul şi va realiza acţiuni de conştientizare privind gestionarea deşeurilor referitoare la prevenirea generării deşeurilor, aplicarea corectă a regulilor de colectare separată, promovarea compostării casnice

 

Obiectivele proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Bacău” sunt în conformitate cu obiectivul global al POS Mediu:

“Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a calităţii vieţii în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului european de mediu.”

Noutati

 • 1
 • 2
Lansarea licitaţiei de proiecte conform Legii 350 din 2005 pentru anul 2011 S-a deschis licitaţia de proiecte sociale, culturale şi sportive în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Con... Read more
Toamna Bacoviană - 130 - George Bacovia Consiliul Judeţean Bacău, Primăria municipiului Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău organizează în perioada 16-17 septe... Read more
9 Mai, dublă semnificaţie la români "Independenţa de stat a României din 9 mai 1877 a reprezentat un tribut de jertfă şi sânge, care a constituit fundamentul dezvoltării Rom... Read more

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright 2011 Consiliul Judeţean Bacău