Investitii prioritare in cadrul proiectului
 • Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor reziduale, astfel încât rata de conectare la sistemul de colectare să fie de 100%;
  • Achiziţionarea de pubele
 • Implementarea colectării selective a deşeurilor reciclabile, atât în mediul urban cât şi în cel rural, în scopul îndeplinirii ţintelor de reciclare. Colectarea deşeurilor reciclabile este prevăzută a se realiza prin puncte de colectare unde vor fi amplasate 3 recipienţi de colectare: 1 recipient pentru deşeurile de hârtie şi carton, 1 recipient pentru deşeurile de plastic şi metale şi 1 recipient pentru deşeurile de sticlă
  • Achiziţionarea de containere şi pubele
 • Extinderea colectării separate a deşeurilor menajere biodegradabile în in Oneşti, Moineşti, Comaneşti, Tg. Ocna şi Slănic Moldova şi tratarea deşeurilor biodegradabile, astfel încât să se asigure îndeplinirea ţintelor legale; 2013 - reducere cu 50%; 2016 - până la 65% din cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate, raportat la cantitatea de deşeuri biodegradabile produsă în anul 1995
  • Achiziţionarea de pubele
 • Implementarea compostării individuale la 60 % din gospodăriile din zona rurală şi la 60% din gospodăriile din municipiul Bacău şi oraşul Buhuşi
  • Achiziţionarea de unităţi de compostare individuală
 • Construirea a trei noi staţii de transfer în Găiceana, Bereşti Tazlău şi Oneşti pentru eficientizarea transportului deşeurilor municipale reziduale de la populaţie la depoziul conform de la Bacău
  • ST la Găiceana cu o capacitate de circa 5.000 t/an
  • ST la Bereşti Tazlău cu o capacitate de circa 17.000 t/an
  • ST la Oneşti cu o capacitate de circa 35.000 tone/an
 • Achiziţionarea de mijloace de transport de capacitate mare, care vor asigura transportul atât de la staţiile de transfer la depozit
  • Achiziţionarea mijloace transport de capacitate mare
 • Construirea unei noi staţii de sortare (SS) proiectate pentru a primi numai materialele la separate la sursă respectiv hârtie, plastic şi metale
  • SS la Oneşti cu o capacitate de 14.000 t/an
 • Construirea unei instalaţii de compostare (SC) pentru compostarea deşeurilor biodegradabile colectate separat şi deşeurilor verzi
  • SC la Oneşti cu o capacitate de circa 8.500 t/an
 • Construirea celei de a doua celule a depozitului de deşeuri existent în Bacău. Acest depozit va deservi intregului judeţ
  • Depozit conform la Bacău cu o capacitate de 4,123 mil m3 , din care a doua celulă are capacitatea de 1,75 mil m3 si o durată estimată de viaţă de 9 ani
 • Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri conform prevederilor legale in vigoare:
  • Depozite neconforme la: Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Buhuşi, Tg. Ocna şi Dărmăneşti

Facilităţi existente sau în curs de implementare în judeţul Bacău

Noutati

 • 1
 • 2
Lansarea licitaţiei de proiecte conform Legii 350 din 2005 pentru anul 2011 S-a deschis licitaţia de proiecte sociale, culturale şi sportive în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Con... Read more
Toamna Bacoviană - 130 - George Bacovia Consiliul Judeţean Bacău, Primăria municipiului Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău organizează în perioada 16-17 septe... Read more
9 Mai, dublă semnificaţie la români "Independenţa de stat a României din 9 mai 1877 a reprezentat un tribut de jertfă şi sânge, care a constituit fundamentul dezvoltării Rom... Read more

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright 2011 Consiliul Judeţean Bacău