Stadiul implementarii proiectului


Perioada de implementare a proiectului: 2011-2014
80%
Planul de achizitii

Planul de achiziţii pentru “Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Bacău” cuprinde următoarele tipuri de contracte, după cum urmează:

Contract de Servicii
 • Asistenţă Tehnică pentru Managementul Contractului şi Supervizarea Lucrărilor de Construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Bacău
 • Contract de servicii pentru audit
Două Contracte de Lucrări 1. Contract de lucrări pentru

 • Construcţia celulei doi a depozitului conform de la Bacău – lucrări de execuţie
 • Inchiderea celor 6 depozite neconforme din mediul urban: Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Tg. Ocna, Buhuşi şi Dărmăneşti– lucrări de proiectare şi execuţie
2. Contract de lucrări pentru

 • Construcţia staţiilor de sortare, compostare şi transfer de la Oneşti, a staţiei de transfer de la Bereşti Tazlău şi a staţiei de transfer de la Găiceana – lucrări de proiectare şi execuţie
Contracte de Furnizare
 • Contract furnizare echipamente precolectare
 • Contract furnizare utilaje
Contractul de servicii “Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor de Construcţii în sprijinul CJ Bacău”

Prestatorul va derula o serie de activităţi specifice, organizate în cinci componente distincte, după cum urmează:

 • COMPONENTA 1: Suport în Managementul Proiectului pentru UIP

  Obiectiv
  • Sprijinirea CJ Bacău în gestionarea contractului de finanţare şi implementarea cu succes a proiectului
  • Sprijinirea UIP în corelarea cu alte autorităţi
  Activitati
  • Întărirea capacităţii manageriale a UIP
  • Suport tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuţiilor curente
  • Instruirea personalului UIP, al ADI SIGD Bacău
  Rezultate
  • Organigrama UIP, inclusiv fisele de post
  • Manualul de proceduri ale UIP şi anexele corespunzatoare
  • Raport de evaluare a necesitatilor de instruire
  • Plan de instruire realizat pe baza evaluarii necesitatilor de instruire la nivelul UIP;
  • Raport privind indeplinirea programului de instruire;
 • Componenta 2: Supervizarea lucrărilor de construcţii

  Obiectiv
  • Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
  • Asigurarea recepţiei bunurilor şi echipamentelor
  • Asigurarea realizării de către Constructor a remedierilor
  Activitati
  • Activităţi premergătoare începerii lucrărilor de construcţie
  • Activităţi în faza de construcţie
  • Activităţi în perioada de recepţie la terminarea lucrărilor
  Rezultate
  • Finalizarea contractelor de lucrari contractate şi predarea investiţiilor ce vor face obiectul acestor contracte catre Beneficiarul Final, în conformitate cu legislatia în vigoare
 • Componenta 3: Sprijin în procesul de achiziţii

  Obiectiv
  • Asigurarea condiţiilor procedural şi documentare pentru delegarea serviciului de salubrizare şi a operării instalaţiilor
  Activitati
  • Sprijinirea UIP în vederea achiziţiei de bunuri
  • Sprijinirea UIP pentru delegarea gestiunii serviciului de colecatre şi transport deşeuri
  • Sprijinirea UIP pentru selectarea operatorilor instalaţiilor de gestiune a deşeurilor
  • Achiziţionarea materialelor publicitare
  Rezultate
  • Memorandum de negociere
  • Raport de evaluare tehnică a ofertelor
  • Raport de evaluare tehnică la recepţia finală a bunurilor
  • Certificat de recepţie a bunurilor
  • Studii de oportunitate
  • Rapoarte privind opţiunile legale, instituţionale, tehnice şi financiare pentru delegarea serviciului şi pentru operarea instalaţiilor
  • Documentaţie de atribuire a contractelor de servicii pentru colecatarea şi transportul deşeurilor şi pentru operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
  • Rapoarte de evaluare a ofertelor tehnice
 • Componenta 4: Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea şi implementarea strategiei de informare şi conştientizare a publicului referitoare la gestionarea deşeurilor municipale

  Obiectiv
  • Asigurarea unei bune vizibilităţi a sistemului de gestionare integrată a deşeurilor
  Activitati
  • Elaborarea Planului de Promovare
  • Implementarea Campaniei de informare şi conştientizare a publicului
  • Monitorizarea şi evaluarea campaniei
  Rezultate
  • Plan de Promovare
  • Rapoarte de evaluare
  • Brosura “Poveste de succes”
  • Raport final privind activitatea
 • Componenta 5: Asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor

  Obiectiv
  • Verificarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie elaborate de Constructor
  Activitati
  • Verificarea proiectelor tehnice pe toate domeniile de specialitate
  Rezultate
  • Proiecte tehnice verificate

Noutati

 • 1
 • 2
Lansarea licitaţiei de proiecte conform Legii 350 din 2005 pentru anul 2011 S-a deschis licitaţia de proiecte sociale, culturale şi sportive în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Con... Read more
Toamna Bacoviană - 130 - George Bacovia Consiliul Judeţean Bacău, Primăria municipiului Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău organizează în perioada 16-17 septe... Read more
9 Mai, dublă semnificaţie la români "Independenţa de stat a României din 9 mai 1877 a reprezentat un tribut de jertfă şi sânge, care a constituit fundamentul dezvoltării Rom... Read more

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright 2011 Consiliul Judeţean Bacău