Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
  • In data de 13.03.2014 s-a lansat pe SEAP procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea - "Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport al deseurilor municipale in judetul Bacau.
  • Pe data de 11 Ianuarie 2010, în Judeţul Bacău a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară. La momentul actual, toate unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Bacău sunt parte ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.
  • “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare din Bacău” are statutul de persoană juridică începând cu data de 28.01.2010 şi statutul de utilitate publică, recunoscut prin lege. Consiliul Judeţean va executa responsabilităţile administrative şi de management prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) care va administra implementarea proiectului.
  • Membrii UIP au elaborat Documentul de Poziţie referitoare la Implementarea Proiectului care cuprinde opţiunile selectate referitoare la acordarea contractelor de salubritate, respective, facturarea şi colectarea valorii aferente serviciilor de salubrizare. Documentul de poziţie a fost semnat de către reprezentanţii tuturor Consiliilor Locale din Judeţul Bacău şi de către Consiliul Judeţean Bacău.

Noutati

  • 1
  • 2
Lansarea licitaţiei de proiecte conform Legii 350 din 2005 pentru anul 2011 S-a deschis licitaţia de proiecte sociale, culturale şi sportive în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Con... Read more
Toamna Bacoviană - 130 - George Bacovia Consiliul Judeţean Bacău, Primăria municipiului Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău organizează în perioada 16-17 septe... Read more
9 Mai, dublă semnificaţie la români "Independenţa de stat a României din 9 mai 1877 a reprezentat un tribut de jertfă şi sânge, care a constituit fundamentul dezvoltării Rom... Read more

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright 2011 Consiliul Judeţean Bacău