Receptie finală la Complexul de gestionare a deşeurilor din Oneşti şi Staţia de transfer Bereşti Tazlău

Publicat: 27.11.2014

Marti 25 noiembrie 2014, a avut loc recepţia finală a lucrărilor de construcţii la Staţia de Sortare, Compostare şi Transfer Oneşti şi la staţia de transfer Bereşti Tazlău, în cadrul contractului de lucrări (proiectare si executie) „Construcţia staţiei de sortare si compostare Onesti, a staţiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlău si Găiceana in judeţul Băcau, Romania“.

1.Complexul de gestionare a deşeurilor din municipiul Oneşti ce cuprinde cele trei staţii, ocupa o suprafata de 39.600 mp, si va gestiona deşeuri colectate astfel:

Staţia de transfer Onesti cu o capacitate de 35.000 tone/an, este proiectata sa serveasca la eficientizarea transportului deseurilor reziduale din zona de colectare pana la depozitul conform Bacau din municipiul Onesti, orasele Tg. Ocna, Slanic Moldova si Darmanesti si 16 comune invecinate. Capacitatea maxima proiectata este de 167 tone/zi.

Staţia de sortare Oneşti are o capacitate de 14.000 tone/an, unde se separa deseurile provenite din colectarea selectiva pe tip de material, in vederea reciclarii. Capacitatea medie zilnica a statiei de sortare este de 46 tone/zi. In statia de sortare nu vor ajunge decat deseurile colectate separat: deseuri hartie si carton, deseuri metalice, deseuri din plastic si sticla.

Staţia de compostare Oneşti cu o capacitate de 8.500 tone, va deservi 35 de localiţăti din partea de vest a judeţului. Deseurile biodegradabile ce vor fi compostate sunt deseuri menajere biodegradabile colectate separat, deseurile verzi din parcuri si gradini. Capacitatea medie zilnica a zonei de compostare este de 27 tone/zi.

2.Sţatia de transfer Bereşti ocupa o suprafata de 8.500 mp, avand o capacitate medie de functionare de 17.500 to/an. Capacitatea maxima proiectata pe zi de lucru este de 82 tone.

Obiectivele receptionate fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu. Lucrarile de constructie au demarat la data de 27.02.2012, si s-au incheiat la data de 27.05.2013

Valoare lucrarilor este de 41.530.940,27 lei, contractul fiind semnat în luna ianuarie a anului 2012, de catre reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C Hidroconstructia S.A, S.C. Iridex Group Construcţii S.A. si S.C ARGIF PROIECT S.R.L (România).

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Daniela Costras, Coordonator UIP-SIMDS

Contact: Str. Mărăşeşti, nr. 2,

Tel. 0234-537.012, fax 0234-535.012

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliul Judeţean Bacău anunţă închiderea depozitului municipal neconform de deșeuri de la Onești

Publicat: 14.10.2014

Marti 14 octombrie 2014, va avea loc recepţia lucrărilor de construcţii pentru închiderea vechiului depozit de deşeuri de la Onesti, în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”.

Depozitul neconform de la Onesti a fost deschis în anul 1950, volumul de deseuri depozitate fiind de 190.000 mc iar suprafaţa ocupată de deşeuri ce a fost impermeabilizata a fost de 31.525 mp. Depozitul a fost închis conform standardelor UE, ce prevăd nivelarea terenului, drenarea apei de suprafaţă, impermeabilizarea suprafeţei terenului, etanşarea suprafeţei de peste 31.525 mp cu geocompozit bentonitic, care va asigura izolarea completă a corpului depozitului de mediul înconjurător, extracţia gazului din depozit şi îngrădirea perimetrului. Valoarea lucrarilor de inchidere a fost de 9.943.521,50 lei. Acest depozit este al treilea finalizat cu sistem de degazare activa ce include o instalatie de captare si ardere automata a biogazului.

Obiectivul ce urmeaza a fi receptionat face parte din contractul de lucrari cu o valoare totală de 54.321.934 lei, contractul fiind semnat în luna decembrie a anului 2011, de catre reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C. Iridex Group Construcţii S.A. SC Hidroconstructia SA si SC Finara srl (România). Închiderea depozitului neconform de la Onesti, alături de cele de la Comaneşti, Moineşti, Darmanesti, Targu Ocna, Buhuşi, şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Lucrările de construcţii ce fac obiectul contactului de lucrari „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău” au demarat la data de 30.05.2012, următoarele obiective fiind deja finalizate:

 • la data de 16.11.2012 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Buhuşi,
 • la data de 21.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Dărmănești
 • la data de 26.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Moinesti
 • la data de 26.07.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Târgu Ocna
 • la data de 31.07.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Comanesti urmând ca anul 2015 fiind rezerva perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Daniela Costras, Coordonator UIP-SIMDS

Contact: Str. Mărăşeşti, nr. 2,

Tel. 0234-537.012, fax 0234-535.012

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliul Judeţean Bacău anunţă finalizarea contractului „Furnizare de echipamente de pre-colectare a deșeurilor în județul Bacau”

Publicat: 30.12.2013

Până la sfârșitul anului 2013, a avut loc livrarea către Consiliul Județean Bacău a tuturor celor 176.810 echipamente destinate colectarii deseurilor în cadrul contractului de „Furnizare de echipamente de pre-olectare a deșeurilor în județul Bacău”.

Cu o valoare totală de 23.828.365 lei,contractul a fost semnat în luna martie a anului 2012, de reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi dl. Kerekes Botond, reprezentant al consorțiului condus de SC Triplast SRL.

Cantitatile totale de bunuri ce au fost furnizate, pe fiecare tip, sunt urmatoarele:

 • Unitate de compostare individuală (200 l – 240 l)-80.940 bucăţi
 • Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilor de hârtie/ carton (3 m3)-99 bucăţi
 • Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilor de plastic (PET, PEID, PE, PP) (3 m3)-99 bucăţi
 • Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilor de sticla (3 m3)-99 bucăţi
 • Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilor de hârtie/carton (1,1 m3)-33 bucăţi
 • Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilor de plastic (PET, PEID, PE, PP) (1,1 m3)-33 bucăţi
 • Container sub forma de clopot pentru colectarea deseurilor de sticla (1,1 m3)-33 bucăţi
 • Container din plastic pentru colectarea deşeurilor de hârtie/carton (1,1 m3)-1393 bucăţi
 • Container din plastic pentru colectarea deşeurilor de sticla (1,1 m3)-1393 bucăţi
 • Container din plastic pentru colectarea deşeurilor de plastic (PET, PEID, PE, PP) (1,1 m3)-1393 bucăţi
 • Pubelă din plastic pentru deşeuri biodegradabile (PET, PEID, PE, PP) (120 l)-19.539 bucăţi
 • Pubelă din plastic pentru deşeuri reziduale in mediul rural (120 l)-71.756 bucăţi

Derularea contractului a început în data de 30.05.2012 prin livrarea celor 80.940 bucăți de unități de compostare individuală, a căror distribuire către localitățile județului Bacău s-a finalizat în cursul lunii decembrie 2012.

Cea mai mare parte din restul echipamentelor prevăzute în contract urmează a fi preluată de către viitorul operator ce va fi desemnat prin licitație publică si distribuită celor 65 de localități ce vor fi deservite de către acesta, în cursul anului 2014.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de de furnizare va contribui decisiv la îndeplinirea țintelor privind reciclarea deșeurilor de ambalaje asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, pe timpuri de materiale: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă care prevad:

Ţinte de reciclare/valorificare (%) - 2013
Hârtie şi carton 60
Plastic 22,5
Sticlă 60
Metale 50
Total reciclare 55

Contractul de furnizare echipamente de precolectare face parte din proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bacau” cu o valoare totală de 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Contact: Str. Mărăşeşti, nr. 2,

Tel. 0234-537.012, fax 0234-535.012

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliul Judeţean Bacău anunţă închiderea depozitului municipal neconform de deşeuri de la Buhuşi

Publicat: 29.11.2013

Miercuri 28 noiembrie 2012, a avut loc recepţia lucrărilor de construcţii pentru închiderea vechiului depozit de deşeuri de la Buhuşi, în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”.

Cu o valoare totală de 54.321.934 lei,contractul a fost semnat în luna decembrie a anului 2011, de reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C. Iridex Group Construcţii S.A. SC Hidroconstructia SA si SC Finara srl (România). Închiderea depozitului neconform de la Buhuşi, alături de cele de la Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Depozitul neconform de la Buhuşi a fost deschis în anul 1972 iar suprafaţa ocupată de deşeuri ce a fost sistematizata a fost de 18.489 mp. Depozitul a fost închis conform standardelor UE, ce prevăd nivelarea terenului, drenarea apei de suprafaţă, impermeabilizarea suprafeţei terenului, etanşarea suprafeţei de peste 18.489 mp cu geocompozit bentonitic, care va asigura izolarea completă a corpului depozitului de mediul înconjurător, extracţia gazului din depozit şi îngrădirea perimetrului. Valoarea lucrarilor de inchidere a fost de 1.173.000 lei din care partea de impermeabilizare a reprezentat aproximativ jumatate.

Lucrările de construcţii au demarat la data de 30.05.2012 iar la data de 16.11.2012 s-a finalizat primul obiectiv, şi anume închiderea depozitului neconform de la Buhuşi, urmând ca celelalte lucrări prevăzute în contract să se încheie pana la sfarsitul anului 2013, anul 2014 fiind rezerva perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Contact: Str. Mărăşeşti, nr. 2,

Tel. 0234-537.012, fax 0234-535.012

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliul Judeţean Bacău anunţă finalizarea inainte de termen a lucrarilor de constructie a celulei doi a depozitului judetean de deseuri

Publicat: 16.10.2013

Luni 14 octombrie 2013, a avut loc recepţia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul „Constructia Celulei doi a depozitului judetean Bacau”, în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”.

Celula doi are o suprafata totala de 82.900 mp, suprafata utila destinata depozitarii deseurilor fiind de 77.200 mp.

Acest obiectiv de investitie a fost construit conform standardelor UE, ce prevăd nivelarea terenului, drenarea apei de suprafaţă, impermeabilizarea suprafeţei terenului, etanşarea suprafeţei de peste 82.900 mp cu geocompozit bentonitic, care va asigura izolarea completă de mediul înconjurător, extracţia gazului din depozit şi îngrădirea perimetrului.

Dupa inchiderea celulei va fi necesara captarea, evacuarea si neutralizarea biogazului generat de masa de deseuri cu sistem de degazare activa cu o instalatie de captare si ardere automata a biogazului.

Valoarea totala a lucarilor de constructie este de 28.317.888,76 lei.

Obiectivul receptionat in data de 14 octombrie 2013, face parte din Contractul de lucrari „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”, ce are o valoarea totala de 54.321.934 lei.

Acest contract a fost semnat în luna decembrie a anului 2011, de reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C. Iridex Group Construcţii S.A. SC Hidroconstructia SA si SC Finara srl (România).

Constructia celulei doi a depozitului judetean Bacau , alaturi de inchiderea depozitelor neconforme Moinesti, Oneşti, Darmanesti, Buhuşi, Comăneşti si Târgu Ocna fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Lucrările de construcţii realizate prin contactul de lucrari „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău” au demarat la data de 30.05.2012, următoarele obiective fiind deja finalizate:

 • la data de 16.11.2012 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Buhuşi
 • la data de 21.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Dărmănești
 • la data de 26.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Moinesti
 • la data de 26.07.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Tg. Ocna
 • la data de 31.07.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Comanesti

Mentionam faptul receptia lucrarilor de constructie la celula doi, a avut loc inainte de termenul preconizat – ianuarie 2014, anul 2014 fiind rezervat perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Contact: Str. Mărăşeşti, nr. 2,

Tel. 0234-537.012, fax 0234-535.012

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Consiliul Judeţean Bacău anunţă finalizarea lucrarilor de constructie la statia de Sortare, Compostare si Transfer Onesti-Judetul Bacau

Publicat: 06.08.2013

Luni 5 august 2013, a avut loc recepţia lucrărilor de construcţii la Statia de Sortare, Compostare si transfer Onesti, în cadrul contractului de lucrări (proiectare si executie) „Constructia statiei de sortare si compostare Onesti, a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana in judetul Bacau, Romania“.

Complexul de gestionare a deseurilor din municipiul Onesti ce cuprinde cele trei statii, ocupa o suprafata de 39.600 mp, deserveste locuitorii din municipiul Onesti, orasele Tg. Ocna, Slanic Moldova si Darmanesti si 16 comune invecinate si va gestiona deseuri colectate astfel:

 • Statia de transfer Onesti cu o capacitate de 35.000 tone/an, este proiectata sa serveasca la eficientizarea transportului deseurilor reziduale din zona de colectare pana la depozitul conform Bacau. Capacitatea maxima proiectata este de 167 tone/zi. Transportul containerlor de 30 mc din dotarea statiei de transfer, va fi asigurat de 11 autovehicule pentru transport containere de 30 mc, care vor efectua un numar de 10 transporturi pe zi.
 • Statia de sortare Onesti are o capacitate de 14.000 tone/an, unde se separa deseuri le provenite din colectarea selectiva pe tip de material, in vederea reciclarii. Capacitatea medie zilnica a statiei de sortare va fi de 46 tone/zi, cantitatea de deseuri reciclabile 35 tone/zi. In statia de sortare nu vor ajunge decat deseurile colectate separat: deseuri hartie si carton, deseuri metalice, deseuri din plastic si sticla.
 • Statia de compostare Onesti cu o capacitate de 8.500 tone, va deservi 35 de localitati din partea de vest a judetului. Deseurile biodegradabile care vor fi compostate sunt deseuri menajere biodegradabile colectate separat, deseurile verzi din parcuri si gradini, deseuri biodegradabile din piete, cantine, restaurante si alte tipuri de deseuri asimilate celor biodegradabile.

Capacitatea medie zilnica a zonei de compostare este de 27 tone/zi.

Valoarea lucrarilor de constructie la statia de sortare, compostare si transfer Onesti este de 30.300.546,33 lei, din care 16.081.695,31 lei - lucrari constructii, 13.897.993,17 lei – dotari, procurare utilaje, echipamente tehnologice si de transport, 320.857,85 lei – montaj utilaje si echipamente tehnologice. Lucrarile de infrastuctura cuprind urmatoarele: zona receptie si cantar, corpul administrativ, garaj si atelier mecanic, drumuri interioare, alei pietonale, parcari, imprejmuire si spatii verzi, alimentarea cu apa potabila, alimentare cu apa tehnologica, sistem de stingere a incendiilor, canalizarea menajera, canalizarea pluviala, alimentarea cu energie electrica.

Obiectivul ce urmeaza a fi receptionat face parte din contractul de lucrari cu o valoare totală de 41.530.940,27 lei, contractul fiind semnat în luna ianuarie a anului 2012, de catre reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C Hidroconstructia S.A, S.C. Iridex Group Construcţii S.A. si S.C ARGIF PROIECT S.R.L (România). Constructia statiei de transfer Beresti-Tazlau, alături de cele de la Oneşti, Gaiceana, cat şi Construcţia Statiei de sortare si compostare de la Onesti fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Lucrările de construcţii ce fac obiectul contactului de lucrari „Constructia statiei de sortare si compostare Onesti,a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana in judetul Bacau, Romania“ au demarat la data de 27.02.2012, si s-au incheiat la data de 27.05.2013, perioada ramasa din anul 2013 si prima jumatate din anul 2014 fiind rezervate perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Consiliul Judeţean Bacău anunţă finalizarea lucrarilor de constructie la cea de-a doua statie de Transfer la Gaiceana-Judetul Bacau

Publicat: 02.08.2013

Vineri 2 august 2013, va avea loc recepţia lucrărilor de construcţii la Statia de transfer Gaiceana, în cadrul contractului de lucrări (proiectare si executie) „Constructia statiei de sortare si compostare Onesti, a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana in judetul Bacau, Romania“.

Statia de transfer Gaiceana ocupa o suprafata de 5.500 mp, avand o capacitate medie de functionare de 5.000 to/an. Capacitatea maxima proiectata pe zi de lucru este de 23 tone. Transportul celor 5 buc containere de 40 mc din dotarea statiei de transfer, va fi asigurat de doua autovehicule pentru transport containere de 40 mc, care vor efectua un numar de 2 transporturi pe zi.

Valoarea lucrarilor de constructie la statia de transfer Gaiceana este de 3.786.329,88 lei, din care 1.986.157,08 lei - lucrari constructii, 1.792.757,39 lei - procurare utilaje, echipamente tehnologice si de transport, 7.415,41 lei – montaj utilaje si echipamente tehnologice. Lucrarile de infrastuctura cuprind urmatoarele: zona receptie si cantar, drumuri, parcari, iluminat exterior, imprejmuire si spatii verzi, alimentarea cu apa potabila, canalizarea menajera, canalizarea pluviala, alimentarea cu energie electrica.

Obiectivul ce urmeaza a fi receptionat face parte din contractul de lucrari cu o valoare totală de 41.530.940,27 lei, contractul fiind semnat în luna ianuarie a anului 2012, de catre reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C Hidroconstructia S.A, S.C. Iridex Group Construcţii S.A. si S.C ARGIF PROIECT S.R.L (România). Constructia statiei de transfer Beresti-Tazlau, alături de cele de la Oneşti, Gaiceana, cat şi Construcţia Statiei de sortare si compostare de la Onesti fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Lucrările de construcţii ce fac obiectul contactului de lucrari „Constructia statiei de sortare si compostare Onesti,a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana in judetul Bacau, Romania“ au demarat la data de 27.02.2012, si s-au incheiat la data de 27.05.2013, perioada ramasa din anul 2013 si prima jumatate din anul 2014 fiind rezervate perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Consiliul Judeţean Bacău anunţă finalizarea lucrarilor de constructie la prima statie de Transfer din Judetul Bacau

Publicat: 01.08.2013

Joi 1 august 2013, va avea loc recepţia lucrărilor de construcţii la Statia de transfer Beresti-Tazlau, în cadrul contractului de lucrări (proiectare si executie) „Constructia statiei de sortare si compostare Onesti,a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana in judetul Bacau, Romania“.

Statia de transfer Beresti ocupa o suprafata de 8.500 mp, avand o capacitate medie de functionare de 17.500 to/an. Capacitatea maxima proiectata pe zi de lucru este de 82 tone. Transportul celor 10 buc containere de 40 mc din dotarea statiei de transfer, va fi asigurat de doua autovehicule pentru transport containere de 40 mc, care vor efectua un numar de 5 transporturi pe zi.

Valoarea lucrarilor de constructie la statia de transfer Beresti-Tazlau este de 5.093.304,19 lei, din care 3.138.576,59 lei - lucrari constructii, 1.936.946,06 lei - procurare utilaje, echipamente tehnologice si de transport, 17.781,54 lei – montaj utilaje si echipamente tehnologice.Lucrarile de infrastuctura cuprind urmatoarele: zona receptie cantar, corpul administrativ, garaj si atelier mecanic, drumuri, parcari si alei pietonale, iluminat exterior, imprejmuire si spatii verzi, alimentarea cu apa potabila, canalizarea menajera, canalizarea pluviala, alimentarea cu energie electrica.

Obiectivul ce urmeaza a fi receptionat face parte din contractul de lucrari cu o valoare totală de 41.530.940,27 lei, contractul fiind semnat în luna ianuarie a anului 2012, de catre reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C Hidroconstructia S.A, S.C. Iridex Group Construcţii S.A. si S.C ARGIF PROIECT S.R.L (România). Constructia statiei de transfer Beresti-Tazlau, alături de cele de la Oneşti, Gaiceana, cat şi Construcţia Statiei de sortare si compostare de la Onesti fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Lucrările de construcţii ce fac obiectul contactului de lucrari „Constructia statiei de sortare si compostare Onesti,a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana in judetul Bacau, Romania“ au demarat la data de 27.02.2012, si s-au incheiat la data de 27.05.2013, perioada ramasa din anul 2013 si prima jumatate din anul 2014 fiind rezervate perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Consiliul Judeţean Bacău anunţă închiderea depozitului municipal neconform de deşeuri de la Comănești

Publicat: 31.07.2013

Miecuri 31 iulie 2013, va avea loc recepţia lucrărilor de construcţii pentru închiderea vechiului depozit de deşeuri de la Comănesti, în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”.

Depozitul neconform de la Comăneti a fost deschis în anul 1978 iar suprafaţa ocupată de deşeuri ce a fost impermeabilizata a fost de 14.350 mp. Depozitul a fost închis conform standardelor UE, ce prevăd nivelarea terenului, drenarea apei de suprafaţă, impermeabilizarea suprafeţei terenului, etanşarea suprafeţei de peste 14.350 mp cu geocompozit bentonitic, care va asigura izolarea completă a corpului depozitului de mediul înconjurător, extracţia gazului din depozit şi îngrădirea perimetrului. Valoarea lucrarilor de inchidere a fost de 3.171.792.88 lei din care partea de impermeabilizare a reprezentat aproximativ jumatate. Acest depozit este al doilea finalizat cu sistem de degazare activa ce include o instalatie de captare si ardere automata a biogazului.

Obiectivul ce urmeaza a fi receptionat face parte din contractul de lucrari cu o valoare totală de 54.321.934 lei, contractul fiind semnat în luna decembrie a anului 2011, de catre reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C. Iridex Group Construcţii S.A. SC Hidroconstructia SA si SC Finara srl (România). Închiderea depozitului neconform de la Comanesti, alături de cele de la Oneşti, Moineşti, Darmanesti, Targu Ocna, Buhuşi, şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Lucrările de construcţii ce fac obiectul contactului de lucrari „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău” au demarat la data de 30.05.2012, următoarele obiective fiind deja finalizate:

 • la data de 16.11.2012 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Buhuşi,
 • la data de 21.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Dărmănești
 • la data de 26.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Moinesti
 • la data de 26.07.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Târgu Ocna urmând ca celelalte lucrări prevăzute în contract să se încheie pana la sfarsitul anului 2013, anul 2014 fiind rezerva perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Consiliul Judeţean Bacău anunţă închiderea depozitului municipal neconform de deşeuri de la Tg. Ocna

Publicat: 25.07.2013

Vineri 26 iulie 2013, va avea loc recepţia lucrărilor de construcţii pentru închiderea vechiului depozit de deşeuri de la Târgu Ocna, în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”.

Depozitul neconform de la Targu Ocna a fost deschis în anul 1972 iar suprafaţa ocupată de deşeuri ce a fost impermeabilizata a fost de 10.800 mp. Depozitul a fost închis conform standardelor UE, ce prevăd nivelarea terenului, drenarea apei de suprafaţă, impermeabilizarea suprafeţei terenului, etanşarea suprafeţei de peste 10.800 mp cu geocompozit bentonitic, care va asigura izolarea completă a corpului depozitului de mediul înconjurător, extracţia gazului din depozit prin 4 ferestre de degazare pasiva şi îngrădirea perimetrului. Valoarea lucrarilor de inchidere a fost de 1.634.570 lei din care partea de impermeabilizare a reprezentat aproximativ jumatate.

Obiectivul ce urmeaza a fi receptionat face parte din contractul de lucrari cu o valoare totală de 54.321.934 lei, contractul fiind semnat în luna decembrie a anului 2011, de catre reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C. Iridex Group Construcţii S.A. SC Hidroconstructia SA si SC Finara srl (România). Închiderea depozitului neconform de la Tg. Ocna, alături de cele de la Oneşti, Moineşti, Buhuşi, Comăneşti, Darmanesti şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Lucrările de construcţii ce fac obiectul contactului de lucrari „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău” au demarat la data de 30.05.2012, următoarele obiective fiind deja finalizate:

 • la data de 16.11.2012 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Buhuşi,
 • la data de 21.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Dărmănești
 • la data de 26.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Moinesti, urmând ca celelalte lucrări prevăzute în contract să se încheie pana la sfarsitul anului 2013, anul 2014 fiind rezerva perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Consiliul Judeţean Bacău anunţă închiderea depozitului municipal neconform de deşeuri de la Moinești

Publicat: 25.06.2013

Miercuri 26 iunie 2013, va avea loc recepţia lucrărilor de construcţii pentru închiderea vechiului depozit de deşeuri de la Dărmănești, în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”.

Cu o valoare totală de 54.321.934 lei,contractul a fost semnat în luna decembrie a anului 2011, de reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C. Iridex Group Construcţii S.A. SC Hidroconstructia SA si SC Finara srl (România). Închiderea depozitului neconform de la Dărmăneşti, alături de cele de la Oneşti, Moineşti, Buhuşi, Comăneşti, Târgu Ocna şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Depozitul neconform de la Moinești a fost deschis în anul 1976 iar suprafaţa ocupată de deşeuri ce a fost sistematizata a fost de 15.800 mp. Depozitul a fost închis conform standardelor UE, ce prevăd nivelarea terenului, drenarea apei de suprafaţă, impermeabilizarea suprafeţei terenului, etanşarea suprafeţei de peste 15.800 mp cu geocompozit bentonitic, care va asigura izolarea completă a corpului depozitului de mediul înconjurător, extracţia gazului din depozit şi îngrădirea perimetrului. Valoarea lucrarilor de inchidere a fost de 5.640.015 lei din care partea de impermeabilizare a reprezentat aproximativ jumatate. Acest depozit este primul finalizat cu sistem de degazare actia ce include o instalatie de captare si ardere automata a biogazului.

Lucrările de construcţii au demarat la data de 30.05.2012, următoarele obiective fiind deja finalizate:

 • la data de 16.11.2012 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Buhuşi,
 • la data de 21.06.2013 s-a finalizat închiderea depozitului neconform de la Dărmănești urmând ca celelalte lucrări prevăzute în contract să se încheie pana la sfarsitul anului 2013, anul 2014 fiind rezerva perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Consiliul Judeţean Bacău anunţă închiderea depozitului municipal neconform de deşeuri de la Dărmănești

Publicat: 21.06.2013

Vineri 21 iunie 2013, va avea loc recepţia lucrărilor de construcţii pentru închiderea vechiului depozit de deşeuri de la Dărmănești, în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”.

Cu o valoare totală de 54.321.934 lei,contractul a fost semnat în luna decembrie a anului 2011, de reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi asociaţia de firme S.C. Iridex Group Construcţii S.A. SC Hidroconstructia SA si SC Finara srl (România). Închiderea depozitului neconform de la Dărmăneşti, alături de cele de la Oneşti, Moineşti, Buhuşi, Comăneşti, Târgu Ocna şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, proiect cofinanțat din Programul Operational Sectorial Mediu.

Depozitul neconform de la Dărmăneşti a fost deschis în anul 1972 iar suprafaţa ocupată de deşeuri ce a fost sistematizata a fost de 6.700 mp. Depozitul a fost închis conform standardelor UE, ce prevăd nivelarea terenului, drenarea apei de suprafaţă, impermeabilizarea suprafeţei terenului, etanşarea suprafeţei de peste 6.700 mp cu geocompozit bentonitic, care va asigura izolarea completă a corpului depozitului de mediul înconjurător, extracţia gazului din depozit şi îngrădirea perimetrului. Valoarea lucrarilor de inchidere a fost de 1.105.000 lei din care partea de impermeabilizare a reprezentat aproximativ jumatate.

Lucrările de construcţii au demarat la data de 30.05.2012 iar la data de 16.11.2012 s-a finalizat primul obiectiv, şi anume închiderea depozitului neconform de la Buhuşi, urmând ca celelalte lucrări prevăzute în contract să se încheie pana la sfarsitul anului 2013, anul 2014 fiind rezerva perioadei de garantie si notificare a defectelor.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacău, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adică 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totală a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Nina Chiper, Coordonator UIP-SIMDS

Consiliul Judeţean Bacău anunţă demararea Contractului de lucrari pentru construcţia staţiei de transfer, sortare, compostare la Oneşti şi a staţiilor de transfer de la Găiceana şi Bereşti Tazlău

Consiliul Judeţean Bacău anunţă demararea Contractului de lucrari pentru construcţia staţiei de transfer, sortare, compostare la Oneşti şi a staţiilor de transfer de la Găiceana şi Bereşti Tazlău

In data de 27 februarie 2012 au fost demarate lucrarile aferente contractului „Construcţia staţiei de sortare si compostare Onesti, a statiilor de transfer Onesti, Beresti Tazlau si Gaioceana in Judetul Bacau”, cu o valoare totală de 41.530.940,27 lei, fara TVA.

In acest sens au fost deja predate catre Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti, liderul Asociatiei desemnate castigatoare in urma licitatiei lansate in iunie 2011, amplasamentele pe care urmeaza a fi realizate statiile de transfer, sortare si compostare.

La aceasta data ne aflam in stadiu de proiectare, perioada alocata intocmirii proiectelor tehnice fiind de trei luni de la emiterea ordinului de incepere. In zilele de 15-16 martie va avea loc trasarea lucrarilor pe amplasamentele de la Beresti Tazlau, Onesti si Gaiceana.

Durata totala a contractului de lucrari este de 27 de luni, din care 3 sunt alocate pentru proiectare, 12 luni pentru executie si 12 luni pentru notificarea defectelor. Lucrarile la cele trei obiective de investitie se vor executa in paralel, dupa cum urmeaza: 12 luni vor fi alocate pentru construcţia staţiei de transfer, a statiei de sortare şi compostare de la Oneşti, 9 luni pentru construcţia staţiei de transfer de la Bereşti Tazlau şi 7,5 luni pentru construcţia staţiei de transfer de la Găiceana .

Contractantul îsi asumă proiectarea (la nivel de proiect tehnic şi detalii de execuţie), precum şi execuţia pentru următoarele obiective:

 • Construcţia unei staţii de transfer cu capacitate de 35.000 tone/an, a unei staţii de sortare de capacitatea de 14.000 tone/an şi a unei staţii de compostare cu o capacitate de 8.500 tone/an, pe amplasamentul de la Oneşti;
 • Construcţia staţiilor de transfer de la Găiceana cu o capacitate de 5.000 tone/an respectiv Bereşti Tazlău 17.000 tone/an.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel judeţean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Printre beneficiile în ceea ce priveşte construcţia staţiei de compostare putem enumera:

 • Diminuarea cantităţii de deşeuri depozitate şi protejarea factorilor de mediu;
 • Valorificarea în agricultură a compostului rezultat din procesul de fermentare a deşeurilor biodegradabile;
 • Asigurarea infrastructurii pentru reciclarea deşeurilor la nivelul întregului judeţ;
 • Încadrarea în prevederile legislaţiei de mediu privind deşeurile.

Construcţia staţiei de transfer asigură:

 • Diminuarea costurilor de transport a deşeurilor de la populaţie la depozit, ceea ce duce şi la scăderea taxei de salubrizare;
 • Protejarea mediului ambiant prin reducerea numărului de transporturi.
 • Staţia de sortare ajuta la dezvotarea infrastructurii pentru trierea deşeurilor reciclabile colectate separat la nivelul întregului judeţ.

Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacau” este cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Mediu. Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adica 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat in valoare de 24.655.252 Lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totala a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în Judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Bacau, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.

Contract construcție stație de transfer sortare compostare Onești, Găiceana, Berești Tazlău

Consiliul Judeţean Bacău anunţă semnarea contractului pentru construcția stației de transfer, sortare, compostare la Onești și a stațiilor de transfer de la Găiceana și Berești Tazlău

Vineri, 27 ianuarie, la sediul Consiliului Judeţean Bacău a fost semnat contractul de lucrări „Construcția unei stații de transfer, a unei stații de sortare și a unei stații de compostare pe amplasamentul de la Onești și Construcția stațiilor de transfer de la Găiceana și Berești Tazlău”, cu o valoare totală de 41,5 milioane lei.

Documentul a fost semnat de reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi dl. Emil Timofti, reprezentant al consorțiului condus de SC Hidroconstructia SA.

Asociația condusă de SC Hidroconstructia SA, desemnată căştigătoare în urma licitaţiei lansate în luna iunie 2011, se angajează să proiecteze, să execute şi să finalizeze lucrările în cadrul unei perioade de 15 luni de la data semnării contractului, din care 2 luni sunt alocate pentru proiectare, 12 luni pentru constucția stației de transfer, a celei de sortare și compostare de la Onești, alte 9 luni pentru construcția stației de transfer de la Berești și înca 7,5 luni pentru construcția stației de transfer de la Găiceana. Contractantul îsi asumă proiectarea (la nivel de proiect tehnic şi detalii de execuţie), precum şi execuţia pentru următoarele obiective:

 • Construcția unei stații de transfer cu capacitate de 35.000 tone/an, a unei stații de sortare de capacitatea de 14.000 tone/an și a unei stații de compostare cu o capacitate de 8.500 tone/an, pe amplasamentul de la Onești;
 • Consturcția stațiilor de transfer de la Găiceana cu o capacitate de 5.000 tone/an respectiv Berești Tazlău 17.000 tone/an.

Managementul de proiect cât şi execuţia lucrarilor vor fi realizate de firma SC Hidroconstructia, care s-a impus pe piaţa din România prin calitatea lucrarilor executate.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel județean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană si va conduce la crearea a aproximativ 300 de noi locuri de munca.

Printre beneficiile în ceea ce privește construcția stației de compostare putem enumera:

 • Diminuarea cantității de deșeuri depozitate și protejarea factorilor de mediu;
 • Valorificarea în agricultură a compostului rezultat din procesul de fermentare a deșeurilor biodegradabile;
 • Asigurarea infrastructurii pentru reciclarea deșeurilor la nivelul întregului județ;
 • Încadrarea în prevederile legislației de mediu privind deșeurile.

Printre beneficiile în ceea ce privește construcția stației de compostare putem enumera:

 • Diminuarea costurilor de transport a deșeurilor de la populație la depozit, ceea ce duce și la scăderea taxei de salubrizare;
 • Protejarea mediului ambiant prin reducerea numărului de transporturi;

Stația de sortare ajuta la dezvotarea infrastructurii pentru trierea deșeurilor reciclabile colectate separat la nivelul întregului județ.

Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bacau” este cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu. Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanțarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adica 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat in valoare de 24.655.252 Lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totala a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Implementarea sistemului de mangement integrat al deşeurilor în Judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Județean Bacau, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituției.

închiderea depozitelor neconforme de deşeuri şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău

Consiliul Judeţean Bacău anunţă închiderea depozitelor neconforme de deşeuri şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău

Marţi, 20 decembrie, la sediul Consiliului Judeţean Bacău a fost semnat contractul de lucrări „Închiderea depozitelor neconforme Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi a depozitului judeţean de la Bacău”, cu o valoare totală de 54.321.934 lei

Documentul a fost semnat de reprezentanţii celor două părţi, dl. Dragoş Benea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău în calitate de Autoritate Contractantă şi dl. Valentin Feodorov, reprezentant al asociației de firme condusa de S.C. Iridex Group Constructii S.A. (România).

La eveniment, alături de reprezentanții oficiali ai Consiliului Județean Bacău şi ai contractorului de lucrări, au mai participat membri ai consorţiului condus de Fichtner Environment SRL ce implementează contractul de asistență tehnică pentru managementul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide în județul Bacau” şi supervizarea lucrărilor derulate în cadrul acestuia

Asociația condusă de S.C. Iridex Group, desemnată căştigătoare în urma licitaţiei lansate la sfârşitul lunii iulie 2011, se angajează să proiecteze, să execute şi să finalizeze lucrările în cadrul unei perioade de 24 luni de la data semnării contractului, din care 2 luni sunt alocate pentru proiectare si 22 luni pentru execuţie, iar 12 luni pentru perioada de notificare a defectelor. Contractantul îsi asumă proiectarea (la nivel de proiect tehnic şi detalii de execuţie), precum şi execuţia pentru următoarele obiective:

 • închiderea, conform prevederilor normativelor legale în vigoare, a depozitelor municipale neconforme Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi ce ocupă o suprafaţă de 117,700 m2 şi au un volum total de deşeuri depozitate de peste 360.000 m3
 • execuţia celulei II a depozitului conform la Bacău, celula cu cea mai mare capacitate din cele 4 prevazute (capacitate celulă 1,7 milioane mł).

Managementul de proiect cât şi execuţia lucrarilor vor fi realizate de firma Iridex Group Construcţii, care s-a impus pe piaţa din România prin calitatea lucrarilor executate.

Finalizarea la timp şi cu succes a obiectivelor contractului de lucrări va contribui decisiv la îndeplinirea mai multor obiective stabilite la nivel județean, cât şi a obligaţiilor specifice asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Printre beneficiile majore ale implementării proiectului menţionăm:

 • reducerea suprafaţei ocupate cu deşeuri de la 117,700 m2 la 67,000 m2
 • beneficii economice prin utilizarea/dezvoltarea ulterioara a zonei
 • eliminarea poluării apelor subterane cauzată de infiltrarea levigatului cu impact puternic asupra stării de sănătate a populaţiei
 • eliminarea poluării aerului cu particule şi metan rezultat din descompunerea deşeurilor eliminate necontrolat
 • eliminarea disconfortului vizual şi olfactiv generat de eliminarea insalubră a deşeurilor

Proiectul “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacau” este cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu. Valoarea totală a proiectului este 148.508.333 lei (44.764.899 Eur), din care valoare eligibilă conform POS Mediu este de 136.973.628 lei (35.718.429 Eur). Din valoarea eligibilă, cofinanțarea Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) reprezintă 80% adica 109.578.904 lei ( 26.703.766 Eur), 18% se asigură de la bugetul de stat in valoare de 24.655.252 Lei (6.008.347 Eur), iar contribuţia financiară totala a Beneficiarului Consiliul Judeţean Bacău este de 14.274.176 lei (3.478.537 Eur).

Implementarea sistemului de mangement integrat al deşeurilor în Judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Beneficiarul proiectului, Consiliul Județean Bacau, realizează procesul de implementare al proiectului prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituției.

Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău

Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau

Luni 11 aprilie, a fost semnat in Bucuresti, la sediul Ministerului Mediului si Padurilor de catre domnul Laszlo Borbely, Ministrul Mediului si domnul Dragos Benea, Presedinte al Consiliului Judetean Bacau, contractul de finantare al proiectului “ Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”.

Proiectul constă în investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor si va fi implementat de către Consiliul Judeţean Bacău, la nivelul întregului judeţ.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un sistem durabil de gestionare al deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Bacău, prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme existente în conformitate cu practicile şi politicile UE. Proiectul cuprinde măsuri privind colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor. Proiectul va fi sprijinit de un cadru instituţional bazat pe gestionarea regională şi va avea în vedere un grad ridicat de conştientizare în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separarea materialelor reciclabile la sursă.

Întreaga populaţie a judeţului Bacău, compus din 3 municipii, 5 orase si 85 comune, si aproximativ 705.000 locuitori, va beneficia de rezultatele acestui proiect.

Valoarea totală a Proiectului este de 148.508.333 Lei fără TVA, din care valoare eligibilă POS Mediu: 136.973.628 Lei, reprezentând: finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 109.578.904 Lei; finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat în valoare de 24.655.252 Lei; contribuţia financiară de la bugetele locale în valoare de 2.739.472 Lei si contribuţia financiară a Beneficiarului, Consiliul Judetean Bacau, în valoare de 11.534.705 Lei.

Implementarea sistemului integrat de mangement al deşeurilor în Judeţul Bacău este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene, Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 Nord-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

 • asigurarea unei rate de colectare a deşeurilor de 100 % în zonele urbane şi rurale;
 • promovarea colectării selective a deşeurilor reciclabile şi biodegradabile în conformitate cu cerinţele naţionale şi ale UE;
 • reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;
 • închiderea şi reabilitarea a şase depozite municipale neconforme, în scopul protejării mediului şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei;
 • depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legale.

Totodată, proiectul va contribui la :

 • întărirea capacităţii tehnice şi manageriale a autorităţilor din judeţul Bacău în ceea ce priveşte implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor cu finanţare internaţională;
 • sprijinirea autorităţilor locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, facturării şi colectării acestora;
 • creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect.

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:

 • Colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând pubele şi containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile) şi unităţi de compostare individuală în gospodării;
 • Construirea celulei a doua a depozitului conform de la Bacău;
 • Construirea unei staţii de sortare cu capacitatea de 14.000 t/an la Oneşti;
 • Construirea unei staţii de compostare cu capacitatea de 8.500 t/an la Oneşti;
 • Construirea a 3 staţii de transfer la Oneşti, Bereşti Tazlău, Găiceana (cu capacităţile de 35.000 t/an, 17.000 t/an, respectiv 5.000 t/an);
 • Închiderea şi reabilitarea a 6 depozite urbane neconforme (Oneşti, Tg. Ocna, Comăneşti, Dărmăneşti, Moineşti, Buhuşi).
 • Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor (incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri sau separării materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă).

Presedintele Consiliului Judetean Bacau, domnul Dragos Benea, declara dupa semnarea contractului de finantare: "Reusita acestui important proiect cu finantare europeana se datoreaza absolut tuturor primariilor din judetul Bacau dar cu precadere Consiliului Judetean Bacau si Primariei Municipiului Bacau. Implementarea acestui proiect va permite crearea a 300 noi locuri de munca si va rezolva problema gestionarii deseurilor din intregul judet"

Fisiere atasate:

Comunicat de presa Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau

Descarca fisier


Noutati

 • 1
 • 2
Lansarea licitaţiei de proiecte conform Legii 350 din 2005 pentru anul 2011 S-a deschis licitaţia de proiecte sociale, culturale şi sportive în vederea acordării finanţării nerambursabile din fonduri alocate de Con... Read more
Toamna Bacoviană - 130 - George Bacovia Consiliul Judeţean Bacău, Primăria municipiului Bacău şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacău organizează în perioada 16-17 septe... Read more
9 Mai, dublă semnificaţie la români "Independenţa de stat a României din 9 mai 1877 a reprezentat un tribut de jertfă şi sânge, care a constituit fundamentul dezvoltării Rom... Read more

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Copyright 2011 Consiliul Judeţean Bacău